איכות סביבה ערד

אודות האיגוד

איגוד ערים לאיכות הסביבה ערד הוקם בשנת 1979 מתוקף צו הקמה של שר הפנים.
באיגוד חברות 10 רשויות לפי החלוקה הבאה:
4 ערים: אשקלון, קריית-גת, קריית-מלאכי ושדרות.
6 מועצות אזוריות: מ.א באר טוביה, מ.א חוף אשקלון, מ.א שער הנגב, מ.א יואב, מ.א לכיש, מ.א שפיר.
סה"כ כ-350,000 תושבים בשטח כולל של 1.5 מיליון דונם.

איגוד ערים לאיכות הסביבה- נפת אשקלון מרכז ומטפל בכל הנושאים הסביבתיים תוך קידום ושמירה על איכות הסביבה.

מטרת האיגוד
קידום איכות הסביבה בנפת אשקלון לטובת כלל הציבור, תוך דגש על שמירת ערכי הטבע הקיימים באזור ומניעת מפגעים סביבתיים.
האיגוד יפעל באמצעים מקצועיים, באמצעות מערך פיקוח ואכיפה, לאיתור ולמניעת זיהומים ומפגעים סביבתיים.
בנוסף, יפעל האיגוד למתן מענה לפניות הציבור, לליווי מקצועי של הליכי התכנון והבנייה ולקיום תנאים סביבתיים ברישיונות העסק ובהיתרים שונים.
זאת, תוך שיתוף פעולה עם כלל הרשויות החברות באיגוד והרשויות הממשלתיות הרלוונטיות.

 

תחומי פעילות

חינוך וקהילה

היחידה מפעילה מערך פעילויות חינוכיות להגברת המודעות הסביבתית והטמעת אורח חיים מקיים ועשייה סביבתית בקרב תלמידים ותושבים
קרא עוד

מערכי ניטור נגב מזרחי

היחידה לאיכות הסביבה מבצעת פיקוח על מערכות ניטור ובקרה לפליטות מזהמים לאוויר לקרקע למים ולשטחים הפתוחים ברשויות.

הקפצה

במרחבי היחידה מערך ניטור הכולל 12 תחנות ניטור סביבתיות , 22 מערכות ניטור בארובות, גלאי גדר על גדרות המפעלים לצורך התראה על חומרים מסוכנים, וכ 50 פיאזומטרים לניטור של תת הקרקע. הנתונים משודרים און ליין ליחידה לצורך בקרת איכות ניתוח נתונים וקבלת החלטות.

תעשיות ועסקים

במרחב היחידה הסביבתית תעשיה מגוונת הכוללת בין היתר תעשייה כימית לייצור דשנים וחומצות במישור רותם, תעשיית אשלג ומלחים בסדום, תעשיית אגרגטים בירוחם תעשיית קוסמטיקה מים המלח בערד , מחצבות חול גיר ופוספט, כ20 בתי מלון וארוח וכד. צוות תעשיות הכולל 3 מפקחות מרחביות, רכזת ניטור ורכזת היתרי בניה מבצע פיקוח ובקרה על ביצוע דרישות סביבתיות.

אסבסט

אסבסט הוא מינרל המצוי בטבע, באוויר, במי השתייה ובחומרים רבים המקיפים אותנו. הוא מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות. על פי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011, כל עבודת בנייה באסבסט, לרבות פירוק גג אסבסט-צמנט, חייבת בהיתר הממונה במשרד להגנת הסביבה טרם ביצוע העבודה. עבודת אסבסט מצומצמת ופינוי מוצר אסבסט, כהגדרתם בתקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (פטור מרישיון ומהיתר לעבודת אסבסט ומניעת ניגוד עניינים), התשע"א-2011, אפשר לבצע בלא היתר ובלא קבלן ומפקח – מתוך הקפדה על האמור בתקנות. ראו הנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין ביצוע עבודת אסבסט מצומצמת ופינוי מוצר אסבסט.

הקפצה ערד

משבר האקלים

שינוי האקלים הוא אחד מהאתגרים המשמעותיים ביותר שעומדים היום בפני האנושות. רשויות היחידה הסביבתית חתמו במהלך ועידת האקלים האזורית על אמנת אקלים בינלאומית לכתיבת תוכנית לצמצום פליטות גזי חממה והערכות למשבר האקלים
לועידת האקלים

פסולת ומחזור

הפסולת היא תוצר בלתי נמנע של החברה האנושית. הגידול הדמוגרפי והעלייה ברמת החיים וברמת הצריכה תובעים מחיר סביבתי כבד, הן במשאבי הטבע והן בהצטברותה של פסולת ומכאן נובעת החשיבות הגדולה לצמצום הצריכה, מיחזור והטיפול בפסולת
קרא עוד

הקפצה - תמר

למרות מספר תושבים מועט, מתמודדת מועצה אזורית תמר בכל שנה עם כמויות פסולת גדולות זאת בשל כמויות תיירים גדולה , מפעלים וחקלאות בתמר מגוון מתקני מחזור הכוללים: מחזור בקבוקים, טקסטיל, מכשירים אלקטרונים, סוללות קרטון וזכוכית.
תברואה תמר

ביובליץ

אירועי הביובליץ נערכים ברחבי העולם כבר למעלה מ20 שנה במסגרתם מבצעים חוקרים בשיתוף הקהילה מעקב ותיעוד אחר עולם החי והצומח בתא שטח נתון במהלך 24 שעות. הביובליץ הראשון בארץ התקיים בירוחם ב2017 בפארק ירוחם שהצליח לעקוף את הסנטרל פארק בניו-יורק במגוון מינים 530! שנצפו ואליו הגיעו מאות מומחים מאוניברסיטאות שונות בארץ, חובבי טבע והציבור הרחב בערד התקיימו אירועי ביובליץ משנת 2018 .

תנורי עץ

תנורי עץ לחימום הבית הפכו לנפוצים בישראל. הם אמנם מעניקים לסלון אווירה אירופאית כפרית, אך כאשר הם מופעלים נפלטים תוצרי לוואי רעילים ומזהמים מתהליך השריפה. אחד מהתוצרים הוא חלקיקים מזהמים שגודלם עד 2.5 מיקרון שהם אחד ממזהמי האוויר הנפוצים והמסוכנים ביותר. בעקבות הצהרת ראש העיר לפני כשנה כי העיר תיתן פתרון לבעיה עד שנת 2025 , התחלנו ביחידה הסביבתית לטפל בנושא ע"י קידום מערך הסברה עירוני, לצד עבודה מקיפה שנעשתה ע"י יועץ כלכלי סביבתי. מטרת העבודה הייתה לבחון את ההשפעות הסביבתיות , הבריאותיות והכלכליות של תנורי עץ בעיר. מהלך נוסף שקודם בעיר הוא איסור הקמת תנורי עץ במבנים חדשים בהנחיות הסביבתיות של הרשות. זיהום אוויר מתנורי הסקה על עץ (קמינים)
המשרד להגנת הסביבה

הקפצה ירוחם

ענף הפסולת בישראל עובר מהפך בשנים האחרונות כחלק ממגמה עולמית ששמה דגש על הפחתת הטמנת פסולת באמצעות הפחתה במקור, שימוש חוזר, מיחזור או השבה (הפקת אנרגיה מפסולת). לשם כך הוקמו ברחבי העיר מרכזי ומוקדי איסוף לפסולת : מחזור בקבוקים, מכשירים אלקטרונים, סוללות קרטון זכוכית ונייר.
תברואה תמר

חינוך וקהילה

היחידה מפעילה מערך פעילויות חינוכיות להגברת המודעות הסביבתית והטמעת אורח חיים מקיים ועשייה סביבתית בקרב תלמידים ותושבים התוכנית כוללת:

פסולת ומחזור

הפסולת היא תוצר בלתי נמנע של החברה האנושית. הגידול הדמוגרפי והעלייה ברמת החיים וברמת הצריכה תובעים מחיר סביבתי כבד, הן במשאבי הטבע והן בהצטברותה של פסולת ומכאן נובעת החשיבות הגדולה לצמצום הצריכה, מיחזור והטיפול בפסולת

פסולת ערד

לעיר ערד אתר פסולת ביתית המאושר על פי תמ"א 16. שטח ההטמנה באתר זה הינו גדול ויספיק לקליטת פסולת ביתית לעוד עשרות שנים. יחד עם זאת, רואה הנהלת העיר ערד את הפחתת הצריכה והמחזור כיעד לאומי בחשיבותו אשר יש לפעול נמרצות להשגתו.
בערד, כיום, יש מגוון מתקני מחזור הכוללים: מחזור בקבוקים, טקסטיל, מכשירים אלקטרונים, סוללות קרטון זכוכית ונייר, מוקדי מחזור ופחים מוטמנים.

פסולת תמר

למרות מספר תושבים מועט, מתמודדת מועצה אזורית תמר בכל שנה עם כמויות פסולת גדולות זאת בשל כמויות תיירים גדולה , מפעלים וחקלאות.
בתמר מגוון מתקני מחזור הכוללים: מחזור בקבוקים, טקסטיל, מכשירים אלקטרונים, סוללות קרטון וזכוכית.

פסולת ירוחם

ענף הפסולת בישראל עובר מהפך בשנים האחרונות כחלק ממגמה עולמית ששמה דגש על הפחתת הטמנת פסולת באמצעות הפחתה במקור, שימוש חוזר, מיחזור או השבה (הפקת אנרגיה מפסולת).
לשם כך הוקמו ברחבי העיר מרכזי ומוקדי איסוף לפסולת : מחזור בקבוקים, מכשירים אלקטרונים, סוללות קרטון זכוכית ונייר.

צרו קשר

כמה מילים על יצירת קשר